Akropolis (Athény)

Athénská akropolis je asi nejznámější akropolí na světě. Akropole byla vybudována ve starověku, zejména mezi 13. a 5. stol. př. n. l. a tvořila dlouhou dobu politické, náboženské i kulturní centrum starověkého Řecka. Monumentální stavba byla postavena na výrazném skalním pahorku a spolu se svým hlavním chrámem - Parthenonem - dodnes tvoří hlavní dominantu města. Pro svou mimořádnou historickou hodnotu byla roce 1987 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Historie

Na výrazném skalním návrší stával patrně už v polovině 2. tisíciletí př. n. l. mykénský hrad (megaron) se sídlem krále i chrámy a kolem skaliska vznikla mohutná hradba v délce 750 m, místy až 10 m vysoká. V polovině 6. století př. n. l. zde vznikl chrám Athény Polias a koncem téhož století tzv. Starý chrám (Archaios naos). Po vítězství u Marathonu (490 př. n. l.) byla vrchní plošina vyrovnána 8 tisíci dvoutunových bloků vápence z Pirea a na ní vystavěn tzv. Starší Parthenon. Když město dobyli a vyplenili Peršané roku 480 př. n. l., chrámy vypálili a zničili. Trosky starých staveb a soch byly pak uloženy do hlubokých jam na severní straně Akropole, jež dnes tvoří nejvýznamnější archeologické naleziště.

Po Perských válkách už Akropole sloužila pouze náboženským účelům, v Parthenonu však byla také městská pokladnice. Hlavní stavby dnešní Akropole – Parthenon, Erechtheion, Propyleje a další - vznikly v klasické době za Perikla (460-430 př. n. l.) pod vedením sochaře Feidia a architektů Iktina a Kallikrata. Do roku 432 př. n. l. byla postavena také západní brána se sloupovím (Propyleje), krátce nato chrámek Athény Niké, Braureion a řada dalších, po nichž zůstaly jen stopy.

V římské době vznikla řada dalších staveb, zejména na úpatí Akropole a na agoře. V byzantské době byl Parthenon přestavěn na basiliku, zasvěcenou Panně Marii, a Akropole sloužila také jako pevnost. Od křížových válek (od roku 1208) sídlil v Propylejích athénský vévoda. Po dobytí Athén Turky roku 1456 byl Parthenon proměněn na mešitu s přistavěným minaretem, v paláci Propylejí sídlil guvernér města a Erechtheion byl užíván jako harém. Velké škody utrpěla Akropole koncem 17. století, kdy blesk zapálil skladiště prachu v Parthenonu, a roku 1687 toto skladiště vybuchlo při ostřelování benátčany. Zkázu dovršil britský vyslanec v Konstantinopoli lord Elgin, který dal po roce 1801 většinu zachovaných reliéfů odvézt do Londýna.

Brzy po vzniku samostatného Řecka byla Akropole vyhlášena za rezervaci a všechny středověké i novověké stavby a přestavby byly odstraněny. Při rekonstrukcích se však nadělala řada chyb, takže teprve od roku 1980 probíhá důkladná rekonstrukce celé Akropole. Oprava Erechtheionu je dokončena, oprava Propylejí v závěrečném stádiu, kdežto opravy Parthenonu budou pokračovat ještě řadu let. Roku 2009 bylo jižně od Akropole otevřeno nové archeologické muzeum, kde jsou uloženy nálezy z Akropole a okolí – zejména množství archaických soch z před-periklovské doby, keramika a v horním patře věrný model celé římsy Parthenonu, včetně pásu slavných Feidiových metop. Z velké části jsou to ovšem jen odlitky originálů, umístěných v Britském muzeu v Londýně.

Popis

Akropolis je výrazné vápencové skalisko s četnými jeskyněmi v centru Athén o ploše asi 3 ha, jehož plochý vrchol je ve výšce 150 metrů nad mořem. Původní skála byla obehnána mohutnou zdí z velkých tesaných kvádrů a vrcholek téměř vyrovnán. Hlavní vstup na Akropoli vede od západu po schodech do Propylejí (5), členité vstupní budovy se sloupy a pěti branami. Při jižní hraně plošiny je především hlavní chrám Athény čili Parthenon (1), v jihozápadním rohu zbytky chrámu Athény Niké (6), Eleusinionu (7), svatyně Artemis Braurionia (8) a Chalkotéky (9). Při severní hraně plošiny stojí druhý největší chrám, Erechtheion (3), a zbytky dalších staveb: Pandroseion (10), Arreforion (11), oltáře Athény (12) a svatyně Dia Poliea (13). Mezi Parthenonem a Erechtheionem stával Starý chrám (2) a v jihovýchodním rohu plošiny Pandion (14).

Ze staveb na jižním úpatí Akropole je třeba zmínit dobře zachovalý Odeon Heroda Attika (15), Eumeneovo sloupořadí (16), zbytky svatyně Asklépiovy (17), divadlo Dionýsia Eleuthera (18) a Periklův Odeon (19). Na severozápadním úpatí je stará agora, kudy se po Panathénajské cestě kolem Areopagu vystupovalo na Akropoli.

Odkazy

Související články obsahuje
Související články obsahuje

Související články

  • Akrokorint
  • Akropole
  • Parthenon
  • Propyleje
  • Feidias
  • Periklés

Externí odkazy

Literatura

  • Ottův slovník naučný, heslo Akropolis. Sv. 1, str. 647
  • Řecko (Lonely Planet). Praha: Svojtka 2003. Str. 94-102.
Uvedeno v následujících kategoriích:
Odeslat komentář
Tipy a rady
Costas Lazarides
20 December 2016
Try a weekday with clear weather to enjoy the great views. Your senses will be eternally grateful and you will commit the visit to memory for the rest of your life! Stop reading and book your ticket!
OnFeature Team
28 November 2016
The place where civilization was born, one of the 7 wonders, overlooking one of the most ancient cities in the world, stands one of the most must seen places in Athens.
Visit Greece
15 September 2011
The Acropolis of Athens! The greatest and finest sanctuary of ancient Athens. The imposing Parthenon is the most magnificent creation of Athenian democracy at the height of its power.
Μαρίνα Θεανώ Κάτσαρη
The greatest masterpiece of classical Greek art can be seen as symbolizing the idea of world heritage.When words can't describe the beauty. #lifetime_experience
Guido Gybels
8 February 2016
One of the most amazing sites in the world. Often overlooked nearby are the south flank of the Acropolis (separate entrance) and the nearby Pnyx hill where democracy was born.
Caroline
10 October 2015
Since 1987 UNESCO World Heritage, the Acropolis is a place where probably Europe was founded. The view over the city is breathtaking, we enjoyed every second on this historical place.
Grecotel Pallas Athena

počínaje $180

Athens Tiare Hotel

počínaje $171

Alassia Hotel

počínaje $58

Claridge Hotel

počínaje $44

Elikon

počínaje $35

Ares Athens Hotel

počínaje $62

Doporučené památky v okolí

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Parthenón

Parthenón (Παρθενών, řec. chrám panen) byl hlavním chrámem ant

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Erechtheion

Erechtheion od jihozápadu Erechtheion od východu Karyatidy (korai)

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Chrám Athény Niké

Chrám Athény Niké je malý starověký chrám na aténské Akropoli se čtyřm

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Dionýsovo divadlo

Dionýsovo divadlo je hlavní divadlo v Athénách, postavené na úpat

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Héródés Attikos

Héródés Attikos, řecky Ηρώδης ο Αττικός, v Římě nazýván latinsky cel

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Věž větrů

Věž větrů se nachází v Athénách, v areálu dřívější římské agory.

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Choragic Monument of Lysicrates

The Choragic Monument of Lysicrates near the Acropolis of Athens was

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Areopág

Areopág z Akropole, vpravo dole začíná agora Po

Podobné turistické atrakce

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Machu Picchu

Machu Picchu [vyslov: maču pikču] (kečuánsky Machu Pikchu – Starý

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Persepolis

Persepolis (staropersky Pársa, novopersky تخت جمش

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Quebrada de Humahuaca

Quebrada de Humahuaca je údolí na řece Río Grande de Jujuy v arg

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Pompeje

Pompeje (italsky Pompei, latinsky Pompeii) byly starověké město v dn

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Parthenón

Parthenón (Παρθενών, řec. chrám panen) byl hlavním chrámem ant

Podívejte se na všechny podobné místa