Pevnosti v Banská Bystrica

Banská Bystrica (městský hrad)

EnMork, Peter a 45 dalších lidí zde bylo
4.8/10

Městský hrad v Banské Bystrici, charakteristická dominanta a symbol historického jádra Banské Bystrice s typickou siluetou dvojice cibulovitých věží, situovaný nahoře na náměstí. Je to národní kulturní památka.

Dějiny

Městský hrad vznikl vedle staré hornické osady, která předcházela založení města. Už v té době zde stál farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se později, koncem středověku stal centrem nové pevnosti. Funkcí městského hradu bylo chránit výnosy z těžby drahých kovů, zejména mědi a stříbra, a královskou pokladnici. Sídlil zde zástupce krále a církve, scházela se zde městská rada. Jednotlivé budovy různorodých funkcí byly obehnány společným opevněním, které chránilo patriciát před vnějšími nepřáteli i vnitřními nepokoji, zejména během hornických vzpour.

Areál městského hradu se skládá z kostela Panny Marie, tzv. Matějova domu, tzv. Slovenského kostela, radnice, budovy fary a kamenného opevnění s baštami, vstupní branou s barbakánem, kterým se do areálu vcházelo.

Nejstarší budovou je pozdně farní kostel panny Marie z druhé poloviny 13. století. Původně ho obklopoval hřbitov, na kterém až do 19. století stála románská kostnice.

Banskobystričtí měšťané, inspirováni vzorem městského hradu v Kremnici, opevnili v poslední třetině 15. století prostor kolem farního kostela a postavili tu další budovy patřící samosprávě báňského města, městské správě a králi: gotický dům krále Matyáše Korvína (nazývaný také Matejov dom) vznikl v roce 1479, městská radnice kolem roku 1500; krátce předtím, v roce 1492, dostavěli kostel sv. Kříže, nazývaný i Slovenský kostel, protože sem chodili převážně slovenští obyvatelé, s bohatým vstupním pozdně portálem. Opevnění tvořila vysoká kamenná zeď a kruhové bašty. Nejdůležitější částí opevnění byla vstupní brána s barbakánem, dostavěná v roce 1512, do které se vstupovalo dvěma branami, pro povozy a pro pěší. V té době prošel farní kostel nákladnou stavební úpravou, kterou podnes dokumentuje dochované oratorium s gotickou křížovou klenbou, boční kaple sv. Barbory ​​a pozdně křídlovým oltářem od Mistra Pavla z Levoče a pozdně bronzová křtitelnice od mistra Jodoka.

Typologickou zajímavostí jsou portréty svatých, které iluzivně nahradily konzole pod klenbou v presbytáři. Interiér kostela byl v těch dobách velmi hodnotný, hlavní oltář vyhotovil Mistr Pavel z Levoče a údajně byl ještě monumentálnější než levočský. Podlehl však ničivému požáru v roce 1761; v roce 1767 byl nahrazen barokním oltářem s obrazy od významného rakouského malíře J. L. Krackera. Zhroucenou gotickou klenbu nahradila barokní, s iluzivní architektonickou freskou v presbytáři od A. Schmidta z let 1767-1770. Z tohoto období pocházejí i typické siluety s cibulovými měděnými střechami.

Do městského hradu byla později začleněna i městská radnice. Ve druhé třetině 16. století prošla několika stavebními úpravami, které jí vtiskly dnešní ráz. V roce 1546 byla podstatně rozšířena a přestavěna. Brzy nato, v letech 1564-1565, mistr Peregrinus upravil její průčelí včetně pozdněgotické lodžie a budovu ukončil renesanční atikou z vlaštovčích ocasů.

Exteriér a interiér

Farní kostel je výrazná gotická architektura s původní románskou věží z dob vzniku objektu. Je jednolodní, s prodlouženým presbytářem a z obou stran přistavěnými kapličkami a oratořemi. Z původní náročné bohaté architektury se zachovaly fragmenty kružeb v lomených oknech, překryté barokní přestavbou, zlomky žánrových výjevů pod římsou, znázorňující sedm hlavních hříchů, několik gotických fiál a baldachýn. Okna kaple si zachovala pozdně plamínkové kružby. Fasádu objektu v gotice pomalovali kvádrováním. K nejlepším výtvarným dílům exteriéru patří reliéf Krista na hoře Olivetské (umístěný na vnější straně kostela v nároží věže) a torzo Zvěstování, z doby kolem roku 1500. Hlavní prostor kostela je klenutý pruskými klenbami. Má jednotné pozdně barokní vnitřní zařízení a nástěnné malby. Barokní úprava respektovala starší, zejména pozdně gotické fragmenty a náběhy žeber. Boční kaple, oratorium a sakristie mají bohaté vzorce pozdně kroužených a hvězdicových kleneb. Z původního zařízení vyniká oltář sv. Barbory ​​a gotická křtitelnice, gotické deskové obrazy; výtvarné detaily jsou instalovány v dalších bočních kaplích.

Slovenský kostel má v barokním členění fasád zachován pozdně portál s přetínavými pruty z konce 15. století.

Matějův, původní královský dům, je bloková vícepatrová stavba, která si navzdory romantické úpravě zachovala původní řešení fasád s výrazným malovaným kvádrováním.

Radnice (Pretórium) prošla několika stavebními úpravami, přesto si zachovala svůj renesanční ráz. Bloková budova se sloupovou arkádou původně navazovala na hradní opevnění. Renesanční přezděné atiky původně ve tvaru vlaštovčích ocasů.

Současný stav

V roce 2005 proběhla kompletní rekonstrukce prostor městského hradu. Od roku 2009 je v prostorách hradu kavárna a restaurace.

Přístup

ŽSR, SAD. Hrad je městského typu a přístup k němu je tedy velmi jednoduchý. Nachází se přímo v centru Banské Bystrice na malém náměstí nad hlavním náměstím.

Okolí

Vedle Matějova domu lze projít tepanou železnou branou na historický hřbitov, kde je pohřbeno několik národních buditelů a spisovatelů. Ze hřbitova jsou působivé pohledy na hradní komplex.

Okolní památky: Městská památková rezervace Banská Bystrica, hrady: Zvolen, Pustý hrad nad Zvolenem, Slovenská Ľupča.

Zajímavosti

Město je střediskem turistiky, v příměstské části se doporučují tyto hodinové vycházky:

  • z Měděného Hamru do doliny Laskomer,
  • z Fončordy do Areálu zdraví.
  • Malachovskou dolinou do Ortúti k památníku sovětských letců pod Dolnou skálou.
  • do lesoparku na Urpín 511 m, Pěkné pohledy na město) a na Vartovku 569 m, kde je pozorovací věž, tzv. "vartovka" z dob tureckých nájezdů, dnes je v objektu po úpravách Krajská lidová hvězdárna).
  • Podryba, Šalková - příjemná procházka po hrázi Hronu (viditelné jsou ještě pilíře z tesaných kamenů, které sloužily jako nosníky dřevěných mostin hráze, tzv. "Hrable", k zadržení plaveného dřeva z horehronských lesů).
  • do místní části Jakub, kde je naučná stezka (lesostep).

Banská Bystrica je východiskem značených tras do blízkých hor: Kremnické vrchy, Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Nízké Tatry, Veporské vrchy a Poľana.

Zvony

Ve zvonici jsou na ocelové zvonové stolici zavěšené 3 zvony.

Zvon Hmotnost Průměr Rok, slévárny Tón
1. General 6000 kg 201 cm 1763, Samuel Preis a °
2. Median 2500 kg 160 cm 1927, Oktáv Winter  ?
3. Special 1500 kg 135 cm 1927, Oktáv Winter dis '

Zvony zvoní každou neděli a svátky v 6:45, 8:15, 10:45 a 16:15. Zvoní pouze zvony General a Special protože zvon Median je prasklý.

Odkazy

Externí odkazy

Kategorie:
Odeslat komentář
Tipy a rady
Pro Banská Bystrica (městský hrad) zatím neexistují žádné tipy ani rady.Možná budete první, kdo zveřejní užitečné informace pro spolucestující?:)
Umístění
Mapa
Adresa

Námestie Štefana Moyzesa 23-24, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Získat směry
Reference

Kostol Nabebovzatia Panny Márie na Foursquare

Dixon Hotel

počínaje $68

Urpí­n City Residence

počínaje $68

Hotel Národný dom

počínaje $67

Villa 27

počínaje $51

Hotel Brusno

počínaje $65

Al Corso Pension

počínaje $34

Doporučené památky v okolí

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Harmanecká jeskyně

Harmanecká jeskyně je krápníková jeskyně v Kremnických vrších a Staroh

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Zvolenský hrad

Zvolenský hrad nebo Zvolenský zámek je hrad (zámek) nacházející se v c

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Pustý hrad (Zvolen)

Pustý hrad nebo (starý) Zvolenský hrad nebo Starý Zvolen je hra

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Turčianske Teplice

Turčianske Teplice (německy Bad Stuben, maďarsky Stubnyafürdő) je slov

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Malinné (lyžařské středisko)

Malinné nebo Malinô Brdo nebo Skipark Ružomberok je lyžařské střed

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Nový zámek (Banská Štiavnica)

Nový zámek (jiné názvy: Dívčí hrad, Dívčí zámek, Panenský hrad, Nový

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Svätý Anton (kaštel)

Kaštel Svätý Anton (též kaštel Antol či Koháryovský kaštel) je kaštel

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Dereše

Dereše (výška 2004 m) je třetí nejvyšší vrchol Nízkých Tater. Na

Podobné turistické atrakce

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Kazaňský kreml

Kazaňský kreml (rusky Казанский кремль, tatarsky Казан кирмәне) j

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Fort of São Miguel Arcanjo

The Fort of São Miguel Arcanjo (St. Michael the Archangel) is

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Fort San Cristóbal (Puerto Rico)

Castillo de San Cristóbal is the largest fortification built by the

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Poznaň (tvrz)

Poznań Fortress, known in German as Festung Posen (Polish: Twierdza

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
San Juan National Historic Site

San Juan National Historic Site in San Juan, Puerto Rico, includes

Podívejte se na všechny podobné místa