Burial monuments and structures in Gíza

Gízská nekropole

Ratings
8.6/10

Gízská nekropole je archeologická lokalita nacházející se nedaleko egyptského hlavního města Káhiry. Pohřebiště leží přibližně 9 km od historického centra Gízy a 25 km jihozápadně od Káhiry. Tomuto komplexu staroegyptských monumentů dominují tři pyramidové komplexy a Velká sfinga. Dále se zde nachází vesnice dělníků a množství dalších hrobek. Pyramidy v Gíze jsou řazeny mezi Sedm divů světa a jsou zároveň jedinými stavbami z tohoto seznamu, které se dochovaly až do současnosti. V roce 1979 bylo na seznam světového dědictví UNESCO zařazeno staroegyptské hlavní město Mennofer společně s jeho přilehlými nekropolemi, včetně té v Gíze.

Pyramidy a sfinga

Na Gízské plošině se nacházejí tři hlavní pyramidy: Cheopsova pyramida (známá též jako Velká pyramida), která je z nich největší, o něco menší Rachefova pyramida ležící několik desítek metrů jihozápadně a nejmenší Menkaureova pyramida, která se opět nachází několik set metrů jihozápadně od předešlé pyramidy. Východně od pyramid stojí Velká sfinga, největší socha na světě vytesaná z jednoho kusu kamene. Vedle těchto světově proslulých monumentů se zde nachází množství menších satelitních staveb, které jsou známé jako pyramidy královen.

Chufuův pyramidový komplex

Podrobnější informace naleznete v článku Chufuova pyramida.

Pyramidový komplex krále Cheopsese skládal z údolního chrámu, který je v současnosti pohřben pod vesnicí Nazlet el-Samman (byly nalezeny čedičové chodníky a vápencové zdi, avšak celé staveniště nebylo odkryto). Údolní chrám navazoval na vzestupnou cestu, která však byla při výstavbě vesnice z velké části zničena. Tato cesta vedla do Chufuova zádušního chrámu. Z této stavby se dochovala pouze čedičová dlažba. Zádušní chrám byl spojen s faraonovou pyramidou. V blízkosti Velké pyramidy se nacházejí tři menší pyramidy určené pro královny a pět jam pro sluneční lodě. Ve dvou jámách nacházejících se na jižní straně pyramidy byly objeveny dvě neporušené lodě. Jedna z nich byla sestavena a nachází se ve zdejším muzeu. Samotná pyramida byla původně obložena kameny z bílého vápence, které byly těženy v nedalekých lomech, avšak z tohoto pláště se dochovalo pouze malé množství.

Rachefův pyramidový komplex

Podrobnější informace naleznete v článku Rachefova pyramida.

Rachefův pyramidový komplex se skládá z údolního chrámu, který je rovněž nazýván jako chrám sfingy, vzestupné cesty, zádušního chrámu a samotné pyramidy. V údolním chrámu bylo nalezeno několik soch faraona Rachefa. Některé z nich objevil v roce 1860 francouzský egyptolog Auguste Mariette. V Rachefově komplexu se rovněž nachází pět jam určených pro sluneční lodě a rozvaliny satelitní pyramidy se serdabem. Rachefova pyramida se na první pohled zdá vyšší než hrobka faraona Chufua, neboť je výše položená a její stěny mají strmější sklon. Charakteristickým rysem této pyramidy je zbytek původního obložení, který se nachází na jejím vrcholu.

Menkaureův pyramidový komplex

Podrobnější informace naleznete v článku Menkaureova pyramida.

Menkaureův pyramidový komplex tvoří údolní chrám, vzestupná cesta, zádušní chrám a králova pyramida. V údolním chrámu bylo nalezeno několik soch faraona Menkaurea. Tento chrám byl později během 5. dynastie rozšířen. Další sochy byly objeveny v jeho zádušním chrámu. Na jižní straně pyramidy se nacházejí tři satelitní pyramidy, z nichž ta největší pravděpodobně patřila Menkaureově královské manželce Chamerernebtej II. Ze všech hlavních monumentů v Gíze nemá pouze Menkaureova pyramida žádné zbytky svého původního pláště.

Sfinga

Podrobnější informace naleznete v článku Velká sfinga v Gíze.

Sfinga představuje kolosální sochu ležícího lva s lidskou hlavou. Socha bývá nejčastěji spojována s faraonem Rachefem, neboť stojí vedle jeho údolního chrámu a vzestupné cesty. Podle některých vědců pochází spíše z období vlády krále Chufua či dokonce z doby ještě starší. Sfinga byla v období Nové říše považována za vyobrazení boha Horemacheta. Velká sfinga je největší sochou, která kdy byla vyrobena z jednoho kusu kamene.

Hrobka královny Chentkaus I.

Královna Chentkaus I., která byla pravděpodobně dcerou krále Menkaurea, byla pohřbena v centrální částí gízské nekropole nedaleko Menkaureovy pyramidy. Její pyramidový komplex se skládal ze stupňovité pyramidy, jámy pro sluneční loď, údolního chrámu a pyramidového města.

Vesnice dělníků

Během stavby pyramid bylo k těžbě, přesunu a usazení obrovského množství kamenů zapotřebí několik tisíc kvalifikovaných dělníků, nekvalifikovaných a podpůrných dělníků. Nepostradatelní byli rovněž pekaři, tesaři či například nosiči vody. Kolem těchto dělníků a jejich množství se vynořuje mnoho spekulací. Když řecký historik Hérodotos navštívil v roce 450 př. n. l. Gízu, bylo mu egyptskými kněžími řečeno, že „Velkou pyramidu stavělo 400 000 mužů po dobu dvaceti let, přičemž rok byl rozdělen na čtyři tříměsíční směny a v každé z nich pracovalo 100 000 dělníků.“ Důkazy z hrobek však naznačují, že zde pracovalo zhruba 10 000 dělníků na tříměsíčních směnách, a to po dobu třiceti let.

Vně Gízského pyramidového komplexu, který je obehnán kamennou zdí, našel americký archeolog Mark Lehner a jeho tým město, v němž tito dělníci bydleli. Tato vesnice je situována jihovýchodně od Rachefovy a Menkaureho pyramidy. Byly zde objeveny pozůstatky spacích místností, pekáren, pivovarů, kuchyní (které ukázaly, že mezi hlavní druhy stravy patřil chléb, hovězí a rybí maso), nemocnice a pohřebiště, kde byly nalezeny ostatky dělníků, na nichž byly patrné známky zranění, která si způsobili při stavbě pyramid. Vznik vesnice je datován do poloviny období 4. dynastie (2520-2472 př. n. l.). Ke vzniku této vesnice se vyjádřil její objevitel Mark Lehner následovně:

„Rozvoj tohoto městského komplexu musel být poměrně rychlý. Všechny stavby pravděpodobně vznikly v rozmezí 35 až 50 let, tedy v období vlády Rachefa a Menkaurea, stavitelů druhé a třetí pyramidy.“

Pohřebiště

Když byly pyramidy postaveny, začaly kolem nich vznikat mastaby pro nižší členy královské rodiny. V blízkosti Chufuovy pyramidy se nachází hlavní pohřebiště G 7000, které leží na východní straně pyramidy. Tyto hřbitovy byly stavěny podél ulic a alejí. Pohřebiště G 7000 bylo jedno z nejranějších a obsahovalo hrobky manželek, synů a dcer vládců 4. dynastie. Na druhé straně pyramidy se nachází Západní pohřebiště, kde byly pohřbeni někteří Chufuovi synové a Hemiunu, vezír, který je považován za stavitele Velké pyramidy. Tyto hřbitovy byly dále rozšířeny v 5. a 6. dynastii. U jižního úpatí Chufuovy pyramidy se nachází pohřebiště označené jako GIS, které je datováno do období vlády faraona Menkaurea, avšak rovněž obsahuje kamenné mastaby z období 6. dynastie. Centrální pohřebiště se nachází nedaleko Racheofovy vzestupné cesty a obsahuje hrobky patřící členům královské rodiny z období 4. a 5. dynastie. Poslední lokalita se nazývá Jižní pohřebiště a obsahuje hrobky pocházející z 2., 3., 5. a 6. dynastie. V jižní části tohoto pohřebiště se nacházejí hrobky dokonce z 26. dynastie a pozdějších období.

Hrobky stavitelů pyramid

Hrobky patřící stavebním dělníkům nalezl egyptský archeolog Zahi Hawass v roce 1990 nedaleko pyramid a další v jiné poloze byly objeveny v roce 2009. Přestože ostatky dělníků nebyly mumifikované, byly pohřbeny v cihlových hrobkách společně s chlebem a pivem. Blízká poloha těchto hrobů a způsob, jakým byli stavitelé pohřbíváni, podporuje názor, že byli placenými dělníky, pro které bylo ctí pracovat na královských pyramidách, a ne otroky, jak se dříve myslelo. Mýtus o otrocích, kteří stavěli pyramidy, byl rozšířen díky představám, že takto monumentální stavby nebylo možné postavit bez nucených prací. Důkazy nalezené v těchto hrobkách ukazují, že na stavbě pyramidy pracovalo v tříměsíčních směnách zhruba 10 000 dělníků, a to po dobu třiceti let.

Pohřebiště v období Nové říše

V období Nové říše byla Gíza stále aktivním staveništěm. Na počátku 18. dynastie zde byla postavena cihlová svatyně, kterou nechal vybudovat pravděpodobně faraon Thutmose I. Amenhotep II. nechal v blízkosti Velké sfingy postavit chrám zasvěcený bohu Haurun-Horemachetovi. Pyramidy a sfingu rovněž navštívil Thutmose IV., který v té době byl ještě princem. Jelikož byl unaven, rozhodl se, že si odpočine ve stínu Velké sfingy. Ta k němu měla ve snu promluvit, že když vykope její tělo z písku, stane se princ v budoucnu králem. Tento příběh je zapsán na Stéle snu, kterou nechal Thutmose IV. vztyčit mezi nohama Velké sfingy. Faraon Tutanchamon zde postavil budovu, která je dnes označována za královo odpočinkové sídlo. Panovník 19. dynastie Sethi I. zde postavil chrám Haurun-Horemacheta a jeho syn Ramesse II. vztyčil ve svatyni před Velkou sfingou svoji stélu. Dále si zde přivlastnil sídlo krále Tutanchamona.

Související články

  • Egyptské pyramidy
  • Seznam egyptských pyramid

Externí odkazy

Odeslat komentář
Tipy a rady
Řadit dle:
4SQ Egypt
19 November 2012

On the Giza Plateau, Khufu's builders oriented the largest pyramid ever built, it incorporates about 2.3 million stone blocks, weighing an average of 2.5 to 15 tons each.

Ros47 Delta
1 May 2013

Some of our best work.

Rahul Desai
3 Duben 2010

They shut the place by 4:30 PM local time. And you should dedicate at least 2-3 hours to see the pyramids closely and enjoy the place. Try and reach the place accordingly.

Georban
3 October 2012

The Great Pyramid of Giza it's the oldest and it is also the only one to remain largely intact. The three massive Pyramids were built by armies of Hebrew slaves for the glory of the Pharaohs of Egypt.

Nataly Cnyrim-Kimmel
29 July 2013

Don't miss the Sound & Light Show at Giza After the sun sets on the bustling city of Cairo, the famous pyramids on the Giza plateau come to life in a magical sound and light setting. A Must !

Onur
4 December 2012

that's all in Cairo. just jumped. and breakfast near the river Nil. not a place to be seen very necessary. but sharm-el sheikh is must!...

@JaumePrimero
15 October 2011

The oldest of the seven wonders of the world. And it was also the tallest manmade structure in the world for over 3,800 years.

10,000 Pixels
8 August 2011

Step 1 - Find an Egyptian soldier/guard with an AK-47.Step 2 - Bribe them generously.Step 3 - Now you can fully explore the Pyramids like you're Indiana Jones!

Rafiqah
29 October 2012

Stupid egyptian people picnic in front of the pyramid.

Abhinav Sharma
16 June 2012

If you go past the sphinx to where they usually hold the light and sound show, you can see all the 9 pyramids in a row (yes, there's 9, though 6 are smaller than the three big ones!)

Lou Musti
3 October 2013

Had yelem shewayet el baltageya eli 3ala madkhal el ahramat we hatla2o el soyah reg3o :@ ! Mish keda besaraha ..

Ana Cristina Moura
15 January 2013

Lugar misterioso!

Yasemin Göntem
31 January 2013

muhteşem , muteşemmm

Mustafa
18 October 2012

bi daha gelmem :D

Fоursquаrе по-русски

Здесь можно задавать вопрос, ответ на который сразу же или позднее обязательно придет к вам. Но самое главное сформулировать свой вопрос четко и ясно.

Yasemin Göntem
26 March 2013

harikanında ötesi bir yer

CameraNeon
21 October 2013

Não se deixe aborrecer pelos vendedores insistentes! Fotografia dentro das pirâmides não é permitida. Evite ir no pico do verão. Para uma vista ao longe - foto clássica, siga para trás das pirâmides.

Asya Hameş
9 February 2013

Gormus olmak icin gidilir, insanin zevk almasini engelleyen bunaltici saticilarla dolu....tekrarlamam

VacazionaViajes
28 August 2012

Uno de los monumentos más conocidos de Egipto y unos de los más antiguos del mundo. Aproveche para dar un paseo en camello.

Игорь Казыров
17 August 2012

Если хотите посмотреть на нервно кричащего араба, то позвольте вашему ребёнку взять у него пирамидки, которые он "типа дарит", а потом, можете ребенку разрешить её выкинуть или сломать:)

Umístění
Mapa
Adresa

0.4km from Al Ahram, Nazlet El-Semman, Al Haram, Gíza, Egypt

Získat směry
Otevírací doba
Fri 8:00 AM–4:00 PM
Sat 9:00 AM–7:00 PM
Sun 9:00 AM–3:00 PM
Mon 10:00 AM–5:00 PM
Tue 10:00 AM–4:00 PM
Wed 9:00 AM–4:00 PM
Reference

Great Pyramids of Giza (أهرامات الجيزة) on Foursquare

Gízská nekropole on Facebook

Le Meridien Pyramids Hotel and Spa

starting $63

Mercure Cairo Le Sphinx Hotel

starting $59

Soluxe Cairo Hotel

starting $50

The Pyramids Loft

starting $10

Pyramids View Inn Bed & Breakfast

starting $25

Cairo Pyramids Hotel - Steigenberger

starting $52

Doporučené památky v okolí

Vidět vše Vidět vše
Rachefova pyramida
Egypt

Rachefova pyramida u Gízy je jen o málo menší než největší pyramid

Khufu ship
Egypt

Khufu ship is a tourist attraction located in Gíza, Egypt

Chufuova pyramida
Egypt

'Chufuova' pyramida (též 'Cheopsova' pyramida) je největší pyra

Velká sfinga v Gíze
Egypt

Velká sfinga v Gíze je velká zpola lidská, zpola zvířecí socha, nacház

Menkaureova pyramida
Egypt

Menkaureova pyramida je nejmenší pyramida, která se nachází v Gíze

Vrstvená pyramida
Egypt

Vrstvená pyramida se nachází v egyptské lokalitě Záwíjit el-Arj

Abú Rawáš
Egypt

Abú Rawáš je současné arabské označení archeologické lokality v E

Pyramid of Djedefre
Egypt

Pyramid of Djedefre is a tourist attraction located in Abu Rauwâsh,

Podobné turistické atrakce

Vidět vše Vidět vše
Menkaureova pyramida
Egypt

Menkaureova pyramida je nejmenší pyramida, která se nachází v Gíze

Rachefova pyramida
Egypt

Rachefova pyramida u Gízy je jen o málo menší než největší pyramid

Chufuova pyramida
Egypt

'Chufuova' pyramida (též 'Cheopsova' pyramida) je největší pyra

Džoserova pyramida
Egypt

Džoserova pyramida je zádušní stavbou, kterou si nechal postavit pan

Philopappos Monument
Řecko

Philopappos Monument is a tourist attraction located in Athény, Řecko

See all similar places