Hrady v Königstein-Halbestadt

Pevnost Königstein

8.8/10

Pevnost Königstein - jedna z největších horských pevností v Evropě - leží uprostřed Labských pískovců na stolové hoře Königstein, nad obcí stejného názvu a na levém břehu Labe v okrese Saské Švýcarsko.

Na náhorní plošině, která se nachází 240 metrů nad hladinou Labe, je zpřístupněn od roku 1955 vojenský historický skanzen o rozloze 9,5 hektarů. Z pískovcového kamene jsou vyzděny 1 800 metrů dlouhé a až 42 metrů vysoké hradby pevnosti. Uprostřed opevnění se nachází 152,5 metrů hluboká studna, nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě.

Historie

Již zhruba od 12. století byly na Königsteinu postaveny kamenné stavby. Nejstarší dochovanou stavbou pevnosti je hradní kaple z přelomu 12. a 13. století.

Pravděpodobně nejstarší psanou zmínku o hradu lze nalézt na dekretu českého krále Václava I. z roku 1233, ve které je uvedeno jméno purkrabího hradu Gebharda vom Stein. Ve středověku hrad náležel k českému království. První zmínka o hradu Königstein se objevuje až na tzv. Hornolužické hraniční listině z roku 1241, kterou zapečetil Václav I. in lapide regis (na kameni krále). Tato listina určovala hranice mezi slovanskou Horní Lužicí, Míšeňskou nížinou a Děčínským územím.

Königstein sice byl na všech třech krajích nezávislý, ale patřil k državám zemí Koruny české a pod jeho kontrolou byla severní obchodní cesta. Sloužil také jako nástupní pevnost českého území až k sousednímu údolí řeky Müglitz, u kterého ležel strategicky významný hrad Donín.

Poté co byla tvrz v Jílovém roku 1348 měšťany z Ústí zbořena, císař Svaté říše římské a král český Karel IV. kontroloval z pevnosti Königstein i jižní území. V pevnosti pobýval Karel IV. mezi 5. až 19. srpnem 1359 a podepsal zde privileje pro lodní dopravu.

Oba hrady Königstein i Donín byly v následujících padesáti letech několikrát zastaveny. Roku 1835 propuká dlouholetý Sporu o Donín, kdy se na stranu nepřátel vlastníků staví i markrabě Wilhelm I. z Míšně. Vyvrcholením bylo dobytí hradu a Königstein tak přešel roku 1408 do majetku starého saského šlechtického rodu Wettinů.

Podle Smlouvy z Chebu z 25. dubna 1459 byla ustanovena Česko-saská hranice s hraničním přechodem Königstein za přispění Míšenského markrabě. Na rozdíl od ostatních saských pevností byl Königstein užíván vévody a kurfiřty spíše jako vojenské sídlo.

Vévoda Jiří Vousatý, zapřisáhlý odpůrce reformace, založil roku 1516 na hradě Königsteinu Klášter chvály Mariina zázraku obývaný mnichy celestýnského řádu. Po jeho smrti v roce 1524 byl klášter zrušen, protože Sasko bylo evangelické.

Zpočátku byla na hradě voda získávána z rezervoárů na dešťovou vodu. Až v letech 1563–1569 byla vyhloubena studna hluboká 152,5 metrů. Při stavbě byla denně vytěžena hornina o objemu 8 kubických metrů.

Mezi lety 1589 a 1591/97 nechal Christian I. von Sachsen a jeho nástupce rozšířit hradní opevnění tak, že se pevnost stala nejsilnější v Sasku. To bylo zčásti zapříčiněno i vhodným umístěním na stolové hoře a obklopením vysokými kamennými zdmi. Vznikly tak i stavby jako Vstupní budova s bránou, Střelecký obranný objekt, Stará kasárna, Friedrichsburg a Stará zbrojnice. Následovala druhá stavební úprava v letech 1619–1681, kdy byly postaveny dělostřelecké baterie Jana Jiřího před hradem Jana Jiřího. Jako třetí etapa se počítá období od 1694 do 1756, ve kterém byly rozšířeny Staré kasárna.

V letech 1722 až 1725 stavěli bednáři na žádost Augusta II. Silného ve sklepení Magdalenina hradu obrovský Královský vinný sud s obsahem 249 838 litrů. Náklady na výrobu obřího sudu byly vyčísleny na 8230 tolarů 18 grošů a 9 feniků. Sud byl naplněn vínem - a to z Míšeňské oblasti - pouze jednou, poté musel být v roce 1818 z havarijních důvodů odstraněn.

Stavební činnost na rozsáhlé náhorní planině pokračovala i v následujícím období. V roce 1631 postavený Janův sál byl přebudován v roce 1816 na Novou zbrojnici. Magdalenin hrad byl přestavěn na Skladiště proviantu s posilujícím opevněním proti ostřelování. Ze starého proviantního skladu byly zřízeny kasárna. V letech 1854 a 1855 byla vybudována Klenotnice.

Poslední rozsáhlá stavební úprava byla provedena v letech 1870 až 1895. Po roce 1871 byla pevnost zahrnuta do obranného systému Německé říše. Byla proto zřízena dělostřelecká stanoviště po celém obvodu pevnosti jako obrana pro případné útoky.

Vojenský význam pevnosti

Pevnost sice hrála významnou roli v dějinách Saska, ale menší roli ve vojenských událostech. Saští vévodové a kurfiřti využívali pevnost jako bezpečné místo ve válečných časech, jako lovecký zámek či letohrádek, ale i jako státní vězení. Skutečný vojenský význam byl spíše nepatrný, ačkoli někteří generálové jako např. Johann Eberhard von Droste zu Zützen (1662–1726) odtud veleli svým armádám. Tak mohl kurfiřt Fridrich August II. v Sedmileté válce jen bezmocně přihlížet z Königsteinu, jak hned na začátku války v roce 1756 Saská armáda ležící na druhé straně Labe na úpatí Liliensteinu bez boje kapituluje před Pruskou armádou.

Velitel pevnosti od roku 1753 byl saský kurfiřtský generálporučík Michael Lorenz von Pirch. Před branami jeho pevnosti proběhl v srpnu 1813 boj o Krietzschwitz (část Pirny). Jeho několik důležitých rozhodnutí ovlivnilo Bitvu u Chlumce a Bitvu národů u Lipska.

V říjnu 1866 byl ustanoven velitelem pevnosti Alexander von Rohrscheidt (1808–1881). Vývoj dalekonosných děl na konci 19. století pro tuto pevnost byl z vojenského hlediska již zbytečný. Poslední velitel pevnosti Königstein byl podplukovník Heinicke.

Pevnost byla využívána také pro úschovu státních rezerv a tajných archivů. V letech 1756 a 1813 byly v pevnosti ukryty umělecké předměty a poklad z Drážďan. Stejně tak během druhé světové válce byly podobně využity kasematy pevnosti.

Protože pevnost nikdy nebyla použita ke svému účelu a ve spojení s příliš rozsáhlou a nákladnou výstavbu byla oceněna kurfiřtem Christian I. jako odstrašující příklad.

Pouze tovaryšský kominík Sebastian Abratzky dobyl pevnost v roce 1848 horolezeckým výstupem po pískovcových skalách (saský stupeň obtížnosti IV). Jím využitá skalní štěrbina byla po něm pojmenována jako Abratzkého komín.

Pevnost jako vězení

Pevnost byla obávaným státním vězením od roku 1591, kdy přivítala prvního vězně Nikolause Krella, až do roku 1922. Během Prusko-francouzské války a obou světových válek byla pevnost využívána i jako tábor válečných zajatců. Po druhé světové válce využívala pevnost jako lazaret Rudá armáda. Od roku 1949 do roku 1955 byla pevnost využívána jako ústav pro převýchovu jednak mládeže odsouzené k výkonům trestu a jednak mladistvých, kteří nenaplňovali představy socialistické společnosti.

Výběr z vězňů pobývajících v pevnosti:

 • Nikolaus Krell 1591–1601, saský kurfiřt a kancléř
 • Wolf Dietrich Graf von Beichlingen 1703–1709, saský kurfiřt a velkokancléř a nejvyšší maršálek
 • Franz Conrad Romanus 1705–1746, starosta Lipska
 • Johann Friedrich Böttger 1706–1707, spolu s Ehrenfriedem Waltherem von Tschirnhaus objevitel výrobu evropského porcelánu
 • Johann Reinhold von Patkul 1706–1707, livonský státník
 • Karl Heinrich Graf von Hoym 1734–1736, saský ministr vlády, který spáchal ve své cele sebevraždu
 • Michail Alexandrowitsch Bakunin 1849–1850, ruský anarchista a revolucionář
 • August Bebel 1872–1874, německý politik, předseda SPD
 • Thomas Theodor Heine 1899, karikaturista a malíř
 • Frank Wedekind, 1899–1900, spisovatel a herec
 • Henri Giraud 1940–1942, francouzský generál, jemuž se zdařil útěk z pevnosti

Pevnost jako vojenský skanzen

Pevnost se 29. května 1955 stala z turistického hlediska neocenitelným vojenským skanzenem, který je dnes pobočkou Vojenského historického muzea Bundeswehru v Drážďanech. V letech 1967 až 1970 byl postaven osobní a nákladní výtah pro 42 osob. V uplynulých desítkách let navštívilo pevnost přes půl milonů návštěvníků ročně a 14. října 2005 byl uvítán 25miliontý návštěvník.

V roce 2005 byl postaven druhý výtah, který přimknutý k hradbám, překonává panoramatickou kabinou pro 18 osob asi 42 metrů výšky. Jeho dolní stanice je osazena čekárnou. Náklady na pořízení se pro investora - Spolkovou zemi Sasko - vyšplhaly na 1,7 milionů €. Provoz byl zahájen o velikonocích v roce 2006. Celkové náklady, včetně sanačních prací, přišly Saskou pokladnu v roce 2006 na 2,2 milionů €.

Pevnost je otevřena celoročně s výjimkou několika málo vybraných dní. Kromě samotné pevnosti jsou dostupné trvalé i tématické poznávací akce a okruhy.

Odkazy

Literatura

 • BUCHHÄUSER, Balthasar Friedrich. Die Chur-Sächsische Vestung Königstein [online]. Digitalisation: Universitäts- und Landesbibliothek (ULB), 1692, [cit. 2010-12-25]. Dostupné online. (němčina)
 • KLEMM, Albert. Geschichte der Berggemeinde der Festung Königstein. Lipsko : [s.n.]. (němčina)
 • KOBUCH, Manfred. Von wann datiert die urkundliche Ersterwähnung des Königsteins in der Sächsischen Schweiz?. Svazek Burgenforschung in Sachsen. Sonderheft zum 75. Geburtstag von Karlheinz Blaschke. Langenweißbach : Beier & Beran. (němčina)
 • SCHMIDT, Werner. Bernardo Belotto, genannt Canaletto, in Pirna und auf der Festung Königstein. 2. přepracované. vyd. Svazek Burgenforschung in Sachsen. Sonderheft zum 75. Geburtstag von Karlheinz Blaschke. Pirna : Canaletto Forum Pirna e. V. ISBN 3-00-007126-1. (němčina)
 • TAUBE, Angelika. Festung Königstein. Svazek Sachsens schönste Schlösser, Burgen und Gärten, III. svazek. Berlin : Edition Leipzig. ISBN 3-361-00510-8. (němčina)
 • VOGEL, Richard. Gebiet Königstein Sächsische Schweiz.. Berlin : [s.n.]. (němčina)
 • ZIEGENBALG, Fritz. Friedrich Wilhelm von Kyau – Herkunft und Leben des Festungkommandanten auf Königstein mit Anekdoten. [s.l.] : Sonderausgabe Mitteilungsblatt des Festungsverein Königsteins e.V. (němčina)

Související články

 • Zemský okres Sächsische Schweiz

Externí odkazy

Kategorie:
Odeslat komentář
Tipy a rady
Сергей Б
25 Duben 2013
Эльба с высоты 570 метров! Замок очень впечатляет!
Наталья П
15 November 2014
Одна из мощных крепостей, где бывал сам Петр 1. Впечатляет размерами и видами! Ни разу не была взята врагами!
Umístění
Mapa
Adresa

Am Königstein 8, 01824 Königstein, Německo

Získat směry
Otevírací doba
Mon-Sun 9:00 AM–6:00 PM
Reference

Festung Königstein na Foursquare

Pevnost Königstein na Facebook

Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau

počínaje $151

Elbresidenz Birkwitz

počínaje $101

Schloss Hotel Dresden Pillnitz

počínaje $122

Burg Hohnstein

počínaje $63

Hotel Erbgericht

počínaje $60

Parkhotel Neustadt

počínaje $102

Doporučené památky v okolí

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Bastei
Německo

Bastei (305 m n. m.) je skalní útvar s vyhlídkovými plošinami v Saské

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Felsenbühne Rathen
Německo

Felsenbühne Rathen je přírodní divadlo v Saském Švýcarsku. Nacház

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Amselfall
Německo

Amselfall je vodopád v národním parku Saské Švýcarsko. Nachází se asi

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Falkenstein (Saské Švýcarsko)
Německo

Falkenstein je jednou z nejpůsobivějších volně stojících skalní

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Lichtenhainský vodopád
Německo

Lichtenhainský vodopád je uměle vybudovaný vodopád na Lich

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Kuhstall
Německo

Kuhstall (něm. kravín) je druhá největší skalní brána v Labskýc

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Děčínský Sněžník
PRAHA

Děčínský Sněžník (723 m) je pískovcová stolová hora, zvedající

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Observation Tower Height of Goetzingen
Německo

Observation Tower Height of Goetzingen (Deutsch: Götzinger Höhe) je t

Podobné turistické atrakce

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Tower
Velká Británie

Oficiální název londýnského Toweru (angl. Tower of London) je Palá

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Sforzesco (hrad)
Itálie

Castello Sforzesco je hrad v italském Milánu. Stojí na Piazza Ca

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Dover (hrad)
Velká Británie

Dover je středověký hrad stojící nad městem Dover v anglickém hrabst

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Bodrum Castle
Turecko

Bodrum Castle (Türkçe: Bodrum Kalesi) je turistická atrakce, jeden z

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Edinburský hrad
Velká Británie

Edinburský hrad je majestátní pevnost zbudovaná na vrcholku čed

Podívejte se na všechny podobné místa