Archeologické lokality v Podzámok

Pustý hrad (Zvolen)

8.1/10

Pustý hrad nebo (starý) Zvolenský hrad nebo Starý Zvolen je hradní komplex v katastrálním území města Zvolen nad soutokem Hronu a Slatiny v nadmořské výšce 475–571 m. Skládá se ze dvou hradních komplexů: dolního a horního hradu. Mezi nimi se nachází tzv. spojovací část dlouhá téměř 400 metrů, kterou v části u Dolního hradu tvoří 206 metrů dlouhá zeď. Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 ha. I když jde o ruinu, ve srovnání s jinými evropskými ale i světovými hrady vystavěnými na horách, je pravděpodobně největší (syrský Krak des Chevaliers má rozlohu cca 2,7 ha a přitom jde spíše o pevnost než hrad).

Dějiny

Dlouholetý archeologický výzkum Václava Hanuliaka na horním hradě (roky 1992 - 2008) jednoznačně dokázal existenci staršího pravěkého kamenozemního valu, na kterém byla postavena středověká hradba. V zásypu valu se nacházel střepový materiál především z pozdní doby bronzové. Kromě nálezů lužické kultury se zde našly i střepy kyjatické kultury. Strategické postavení kopce bylo využito i v pozdní době kamenné, svědčí o tom nálezy Bádenské kultury. Protohistorické osídlení dokládají spony a keramika z doby laténské. Na severozápadním svahu horního Pustého hradu se v roce 1944 našel poklad předmětů z doby bronzové. Byl uložen pod asi 8 metrů vysokou skálou. Samotný nález má však i svou novodobou historii. Po nalezení partyzány v roce 1944, byl pravděpodobně rozdělen na několik částí. Zatím poslední část tohoto depotu byla objevena v roce 2001. První sezóna výzkumu na dolním hradě v roce 2009 prokázala existenci staršího pravěkého valu pod západní linií jeho středověkého opevnění. Původně měl kamenozemní konstrukci a v jeho zásypu se nachází keramika výhradně z pozdní doby kamenné. Na nádvoří dolního hradu jsou potvrzeny nálezy i z mladší a pozdní doby bronzové.

Nejstarší středověkou stavbou na pustém hradě je věž královského komitátního hradu z 12. století. Spolu s příslušejícím opevněním se nachází na nejvyšším místě hradního kopce - na kótě 571 m. Nejstarší zprávu o Zvolenském (Pustém) hradě obsahuje vyprávěcí pramen nazývaný Gesta Hungarorum (Činy Maďarů), napsaný na počátku 13. století. Po mongolském vpádu vzniklo na pustém hradě velké útočištní opevnění. Jeho výstavbu organizoval kamenický mistr Bertold. V roce 1255 mu panovník Béla IV. za provádění prací na královských hradech daroval majetek vyňatý zpod královského hradu Zvolen (castro nostro de Zolum).

Je pravděpodobné, že v tomto období vzniklo opevnění na horním (3,5 ha) i dolním hradě (0,65 ha), a byl vybudována i obranná zeď v sedle pod dolním hradem (dlouhá 206 metrů). Z tohoto období pochází věž č. 2 na horním hradě a je velmi pravděpodobné, že i donjon dolního hradu. Ten se s půdorysem 20 x 20 metrů řadí mezi největší stavby rezidenčního typu ve střední Evropě. Spolu s hlavní vstupní branou horního hradu je zároveň nejzachovalejší architekturou na pustém hradě. Gotická stavební etapa na pustém hradě je datována od konce 13. století až do první třetiny 14. století. K vstupní bráně horního hradu byla tehdy přistavěna čtyřpodlažní věž. Severovýchodně od obytné věže č. 2 byla vybudována obranná bašta a k ní příslušející příčná hradba. Takto vzniklo předhradí při vybudování dalšího hradu jako samostatné obranné a obytné jednotky v rámci horní polohy Pustého hradu. Župní hrad z konce 13. století byl vestavěn do jeho severního cípu. Jeho výstavba souvisí s rodem Balašovců, se župany Demeterem a Dončem. Proto se tato část pracovně nazývá Dončův hrad. Disponuje samostatným opevněním, palácem, předpalácovým objektem, cisternou a celé nádvoří bylo upraveno pomocí teras. Tyto terasy využili v první polovině 15. století jiskrovská vojska, když si na nich vybudovali přízemní obytné objekty.

Zánik hradu Zvolen je datován do poloviny 15. století, do období válečných střetů mezi Janem Huňadym a Janem Jiskrou z Brandýsa. Písemný pramen z roku 1451 uvádí, že Starý Zvolen vypálil Ján Huňady. Poslední stavbou vybudovanou na pustém hradě byla vartovka postavena v posledním desetiletí 16. století.

Archeologický výzkum zde od roku 2009 realizuje Archeologický ústav Slovenské akademie věd v Nitře, vysunuté pracoviště Zvolen.

Hrad v současnosti

V dnešních časech můžeme vidět:

  • Věž a vstupní bránu na Dolním hradě
  • Věž komitátního hradu a věž 2. na Horním hradě, baštu na Horním hradě
  • Areál tzv. Dončova hradu na Horním hradě
  • Hlavní vstupní bránu na Horním hradě

Na hrad se dá dostat z hlavní železniční stanice ve Zvolenu po modré turistické značce a naučné stezce.

Externí odkazy

Odeslat komentář
Tipy a rady
Peter L.
30 August 2013
Pustý hrad alebo starý Zvolen...najkrajšie miesto v našom mestečku...je tu úžasný výhľad, je to skvelá prechádzka... A samozrejme je väčší, než Spišský hrad.
Umístění
Mapa
Adresa

Pustý hrad 13/19, 960 01 Zvolen, Slovensko

Získat směry
Reference

Pustý hrad na Foursquare

Pustý hrad (Zvolen) na Facebook

Dixon Hotel

počínaje $68

Hotel Polana

počínaje $67

Hotel Národný dom

počínaje $67

Urpí­n City Residence

počínaje $68

Penzión Kachelman

počínaje $34

Al Corso Pension

počínaje $34

Doporučené památky v okolí

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Zvolenský hrad

Zvolenský hrad nebo Zvolenský zámek je hrad (zámek) nacházející se v c

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Nový zámek (Banská Štiavnica)

Nový zámek (jiné názvy: Dívčí hrad, Dívčí zámek, Panenský hrad, Nový

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Svätý Anton (kaštel)

Kaštel Svätý Anton (též kaštel Antol či Koháryovský kaštel) je kaštel

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Počúvadlo (vodní nádrž)

Vodní nádrž Počúvadlo (slovensky Počúvadlianské jezero, nebo také Po

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Klášter Bzovík

Bzovík je původně benediktinský (později premonstrátský) klášte

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Harmanecká jeskyně

Harmanecká jeskyně je krápníková jeskyně v Kremnických vrších a Staroh

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Banská Bystrica (městský hrad)

Městský hrad v Banské Bystrici, charakteristická dominanta a sym

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Vtáčnik (hora)

Vtáčnik (1346 m n. m.) je výrazná skalnatá hora v hlavním hřebe

Podobné turistické atrakce

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Devín (hrad)

Devín (slovensky Devínsky hrad či Hrad Devín) je zřícenina býval

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Gremi

Gremi (Georgian: გრემი) is a 16th-century architectural monument

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Tantallon Castle

Tantallon Castle je zřícenina středověkého hradu, ležící asi 5 km vých

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Blackness Castle

Blackness Castle is a 15th century fortress, near the village of

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Doune Castle

Doune Castle is a late 14th century stronghold near the village of

Podívejte se na všechny podobné místa